Vybrané změny v zákoně DPH v roce 2019

Změny v zákoně o DPH v roce 2019 Chceme upozornit na několik vybraných změn, které nově upravuje zákon o DPH. Ruší se možnost zaokrouhlovat DPH na celé koruny, jinými slovy to znamená, že při vystavení daňových dokladů, již není možné vypočtenou daň z přidané hodnoty...

Změny v doručování dokumentů správcům daně

Od 01.01.2015 vešla v platnost nová ustanovení  Zákona daňový řád, která stanovují  právnickým osobám závazný způsob doručování dokumentů správcům daně – Finančním úřadům. Právnické osoby musí všechna podání provádět prostřednictvím svých DATOVÝCH SCHRÁNEK...