Vybrané změny v zákoně DPH v roce 2019

28. května 2019

Změny v zákoně o DPH v roce 2019

Chceme upozornit na několik vybraných změn, které nově upravuje zákon o DPH.

  1. Ruší se možnost zaokrouhlovat DPH na celé koruny, jinými slovy to znamená, že při vystavení daňových dokladů, již není možné vypočtenou daň z přidané hodnoty zaokrouhlit, ale ta musí být uvedena ve výši, ve které byla vypočtena. Možné je pouze zaokrouhlit celou částku včetně DPH. Částka, o kterou daňový doklad zaokrouhlíme se již nepočítá do základu pro výpočet daně z přidané hodnoty.
  2. Mění se postup výpočtu DPH z celkové částky včetně DPH. Původně používané koeficienty se nahrazují koeficienty novými – 1,21, 1,15, 1,05.
  3. Mění se pravidla pro opravné daňové doklady podle §42 odst. 3) písm. a zákona č. 235/2004 Sb. Opravný daňový doklad se zahrne do přiznání k DPH již ve zdaňovacím období, ve kterém ho plátce odeslal odběrateli.

Pokud budete potřebovat upřesnit uvedené informace, obraťte se na naše daňové poradce.